buzlu.org

bilgi mi aradın, doğru yerdesin…

Archive for the ‘Matematik’


Published Kasım 3rd, 2014

Açısal Hız

Açısal Hız

Dairesel hareket yapmakta olan bir cismin dönüş hızı ya da daha genel bir deyişle bir cismin bir eksene göre dönme hızı.

Vektörel bir büyüklük olan açısal hız w simgesiyle gösterilir ve çizgisel hızın (v) yarıçapa (r) oranına eşittir (w=v/r). Birimi radyan/saniyedir. Biriminden de anlaşılacağı gibi, açısal hız, birim zamanda süpürülen açı demektir. (daha&helliip;)

Published Eylül 23rd, 2013

Fibonacci Sayıları ve Altın Oran Nedir?

fibonacci

Leonardo Fibonacci İtalya’nın Pisa şehrinde doğmuş olan İtalyan bir matematikçidir, bu nedenle Pisalı Leonardo olarak da anılmaktadır. Fibonacci bir problemi araştırırken bu sayıları buluyor ve kendi adını veriyor.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987.. dizisi Fibonacci dizisi olarak geçiyor. Fibonacci dizisinin özelliği kendinden önceki iki ardışık sayının toplamının kenisinden sonraki sayıya eşit olmasıdır.

Dizilim içinde bir sayıyı kendisinden önce gelen sayıya bölerek ilerlersek ulaşacağımız sonuç 1,618 rakamına sürekli yaklaşacak şekilde oluşacaktır.

Peki nedir Fibonacci Sayılarını yüzyıllardır bu kadar önemli yapan?
1. Altın oran sayısının çok önemli bir sayı olması,
2. Dizinin daha küçük elemanlarının doğada karşımıza çıkması,
3. Sayıların sayılar teorisinde farklı birçok kullanımı olması Fibonacci sayılarını oldukça önemli yapmıştır. (daha&helliip;)

Published Mayıs 29th, 2013

Geometrik şekillerin alanları nasıl hesaplanır?

dikdortgenin-alani

 

KARE’NİN ALANI:
A = a.a
(a karenin bir kenarı)

örnek: Bir kenarının uzunluğu 2cm olan karenin alanını bulunuz.
A= 2.2= 4cmkare(cm2)

DİKDÖRTGEN’İN ALANI:
A = a.b
(a kısa kenarı, b uzun kenarı)

örnek: Uzun kenarı 7cm ve kısa kenarı 4cm olan dikdörtgenin alanını bulunuz.
A= 4.7= 28cmkare

YAMUK’UN ALANI:
A = (a+c).h / 2
(a alt taban uzunluğu, c üst taban uzunluğu, h yükseklik)
örnek: Alt taban kenarı 7cm, üst tabanı 5cm ve yüksekliği 6cm olan yamuğun alanını bulunuz.
A= (7+5).6/2= 12.6/2= 72/2= 36cmkare (daha&helliip;)

Published Mart 13th, 2013

Modulo işlemi nedir?

matematik

Modulo işlemi, hesaplamada bir sayının diğer bir sayıya bölümünden arta kalan sayıyı verir.
İki pozitif sayı, a (bölünen) ve n (bölen), verildiğinde, a modulo n (a mod n olarak kısaltılır) a sayısının n ile bölünmesinden arta kalan sayı olarak düşünülebilir.

Örneğin “5 mod 4” ifadesi 1 sonucunu verirken, “9 mod 3” ifadesi 0 sonucunu verir (3’ü 3’le çarptıktan sonra 9’dan çıkaracak sayı kalmaz). a veya n negatif bir sayı olduğunda, bu naif tanım bozulur ve bir çok programlama dili bu değerlerin nasıl tanımlandığı konusunda farklılık gösterir.

Modulo işlemi, genellikle a ve n iki tamsayı olduğu durumlarda yapılsa da, bilgisayar sistemlerinin bir çoğu sayısal işlenenlerin diğer türlerine de olanak sağlamaktadır. (daha&helliip;)

Published Ocak 8th, 2012

Matematik’te Logaritma

1. TANIM

a R+ -{1} ve  x  R+ olmak üzere, ay = x eşitliğini ele alırsak.
Bu eşitlikte; a değerini bulmak için kök alma, x değerini bulmak için kuvvet (üs) alma , y değerini bulmak içinde logaritma işlemi yapılır.
a R+-{1}, x R+ ve y R olmak üzere,

(daha&helliip;)

Published Nisan 24th, 2011

Azledilmeyen Makam

 

Söz konusu medresede devamlı sûretde muazzam bir bilgi alşıverişi olurken günün birinde Uluğ Beğ, hocası Kadızâde’den habersiz bir müderrisi görevinden aldı. Bunun üzerine Kadızâde-i Rûmî evine çekilerek ders vermeyi bıraktı. Uluğ Beğ, “Herhalde hocam rahatsızlandı.

Evinde istirâhat ediyor, kendisini ziyâret edeyim” diyerek yola koyuldu. Hocasının iyi olduğunu görüp, medereseye niçin gelemediklerini sual etti. Bunun üzerine Kadızâde-i Rûmî, Uluğ Beğ’e şu şekilde cevap verdi: “Bizler ilim ve hikmet erbâbının hizmetlerinde bulunduk. O zâtlar bana dünyevî makamlar içinde, sadece sâhibinin azledilmediği bir makâmı, yani ilim makâmını kabul etmemi tavsiye etmişlerdi. (daha&helliip;)