buzlu.org

bilgi mi aradın, doğru yerdesin…


Published Ağustos 14th, 2015

Manas Destanı Nedir?

manas

Manas Destanı, Kırgızların millî destanıdır. Mani dinini yaşayan Karahitaylar ile Müslüman Karahanlılar arasındaki mücadelede Kırgızların durumunu ve Manas adlı kişinin başından geçenleri anlatan destandır.

Ünlü Türkolog Wilhelm Radloff (1837-1918), Manas Destanı’yla ilgili ilk derlemeyi, Kırgızistan’ın Tokmok kenti güneyindeki Sarı Bağış boyuna mensup bir Manasçıdan (destanı günümüze kadar nesilden nesile aktaragelen sözlü anlatıcılar) 1869’da yapmıştır. Halk arasında bu sözlü halk edebiyatı anlatıcılarına ırçı veya comokçu da denmiştir.

Manas Destanı’na hala eklemeler yapılmaktadır ve destanın 130’dan fazla değişik biçimi vardır.

Manas Hakkında Anlatılar
Manas Han’ın babası Yakup Han’dır. Annesinin adı Çığrıcı’dır. Yakup Han ile Çığrıcı hanım evlendikten on dört sene sonra Manas doğmuştur. Doğumu üzerine civardan gelen elçiler, onun bir kahraman olacağını hemen anlamışlardır. On yaşına gelince tam bir kahraman olur. Düşmanlarının üzerine saldırarak perişan eder. Atlarına at erişemez,zırhına ok işlemez. Yakup Han, oğlunun atılganlıklarını, kahramanlıklarını görünce, onu korumak, onunla arkadaşlık etmek üzere, Bakay adında bir kişiyi onun yanına koymuştur. Manas, Nogay boyundan gelmektedir. Kalmuk baskınlarına karşı Kırgız halkının birliğini, bütünlüğünü korur ve bir kahramanlık ve özgürlük sembolü haline gelir. (daha&helliip;)

Published Mayıs 3rd, 2015

Geleceğin Enerji Kaynağı Döteryum Nedir?

Döteryum

Sudan yüz binlerce kez daha ağır ve Güneş’in çekirdeğinden daha yoğun Gothenburg Üniversitesi’nde üretilen malzeme ile çalışan bilim insanları günümüzün nükleer enerjisinden daha az çevre için tehlikeli ve daha güçlendirilmiş enerji kaynağı elde etmeyi hedefliyorlar. Bu malzeme ağır hidrojenden elde edilir ve bilinen ismi döteryumdur… Ağır hidrojenden elde edilmesi sebebiyle de ultra yoğun döteryum olarak da bilinmektedir. Ultra yoğun döteryum yıldızların oluşmasında ve muhtemelen de dev gibi Jüpiter benzeri gezegenlerin de oluşumunda rol oynar.

Ultra yoğun döteryum soğuk döteryumdan milyonlarca kez daha yoğundur. Laser ışığının yüksek güçlü atmaları (pulsları) kullanılarak o görece kolay bir nükleer füsyon reaksiyonu oluşturur. İşte bu sırada döteryum oldukça verimli bir enerji kaynağına dönüşür. Yani yüksek güçlü laserler kullanılarak döteryum çekierdeği arasında nükleer füsyon oluşması mümkün olmasıyla beraber ortaya bir dünya kadar enerji çıkar. Ancak bu laser teknolojisi uzunca soğuk döteryumda (bir anlamda döteryum buzda) denendiğinde sonuçlar çok zayıf çıkmış. Füsyonun oluşması için çok yüksek sıcaklığa ulaşılması gereklidir ki döteryum buzu sıkıştırmak çok zordur. (daha&helliip;)

Published Ocak 9th, 2015

Basedow hastalığı nedir?

basedow-hastaligi

Basedow hastalığı, tiroid bezinin aşırı çalışmasıyla ortaya çıkan otoimmun hastalıktır. Toksik guatr da denir.
Hastalık, çoğunlukla gençlerde görülür.

Belirtiler

Tiroid bezi büyür (guatr), göz yuvarları dışa fırlar, ellerde titreşme, terleme, çarpıntı gibi belirtiler görülür. Kanda tiroid hormonları artar. Hastalık nedeninin bağışıklık sistemindeki bir bozukluk olduğu sanılmaktadır. (daha&helliip;)

Published Ocak 9th, 2015

Biyoteknoloji nedir?

biyoteknoloji

Biyoteknoloji; hücre ve doku biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, fizyoloji ve biyokimya gibi doğa bilimlerinin yanı sıra makina mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği gibi mühendislik dallarından yararlanarak, DNA teknolojisiyle bitki, hayvan ve mikroorganizmaları geliştirmek, doğal olarak var olmayan veya ihtiyacımız kadar üretilemeyen yeni ve az bulunan maddeler (ürünleri) elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüdür. (daha&helliip;)

Published Şubat 18th, 2014

Kibele Efsanesi Nedir?

kibele

Kibele tanrısı ya da bir diğer adıyla kibele efsanesi anadoluda en cok bilinen ve dilden dile dolaşan hikayelerden bir tanesidir. Rivayetlere göre Kibele bereket tanrıçasıdır. Anadoluda Frigyalılar zamanında söylenegelmiştir.

Tanrıça Kibele Anadolu’da Neolitik Çağa kadar dayanan eski bir geleneğe sahip ve Çatalhöyük bölgesinde dile gelmiştir.

Karakteristik tasvir; bolluk ve doğurganlık gibi kadınsı özellikleri abartılmış, ayaklarının arasında yeni doğmuş bir bebek başı bulunur şekilde oturan, pişmiş topraktan yapılmış, genç bir kadın figürüdür.İki aslanın arasında, ellerini onların üzerine koymuş olarak oturan bu tanrıça, vahşi tabiat ve yırtıcılık üzerinde hakimiyeti temsil etmektedir.
Genellikle Anadolunun diğer coğrafyalarında da bilinir. (daha&helliip;)

Published Ekim 14th, 2013

Astral Seyahat Nedir? Var mıdır?

astral-seyahat

Zihinsel güçler denen olgular, uzun yıllardır insanlığın aklını meşgul eden, gerçek mi yoksa uydurma mı olduğu bir türlü tam olarak anlaşılamamış veya kanıtlanamamış, insanlarda var olduğu kabul edilen çeşitli zihinsel aktivitelerdir. Zihin, insan beyninin bilinçli olarak yaptığı şeylerin tümüdür.

Yani algılamalarımızın, belleğimizin, duygularımızın, isteklerimizin, düşlemelerimizin, zekamızın toplamı zihni oluşturur. Kimi görüşlere göre, zihnin bu saydığımız işlevlerinden başka, daha gizemli, daha “doğaüstü” birtakım işlevleri daha vardır. Bu işlevler, bildiğimiz doğa kanunlarıyla açıklanamayan, herkesin yapamadığı ve gerçekliği kanıtlanamayan işlevlerdir.

Telekinezi, telepati, astral seyahat, 6.his, durugörü gibi pek çok işlev tanımlanmıştır.
Öncelikle konuya girmeden önce belirtmek isterim ki, birazdan açıklayacağım yukarıda saydığım işlevler gerçekliği kanıtlanamamış, kimilerine göre safsata, kimilerine göre gerçek kabul edilen olgulardır. Fakat böyle bir görüş vardır ve doğruluğunu kabul etmesek bile önce okuyup ne olduğunu öğrenmemiz gerekir. Yani, bu güçlerin nasıl kullanıldığı, kullanma anahtarı, veya bu güçleri geliştirmek için yapılması gerektiği iddia edilen alıştırmalar vs. bu yazının ana amacı değildir. (daha&helliip;)